В 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив ХЗОШ № 60 працюватиме над виконанням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Указу Президента України від 20.03.2008 №244/2008 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, “Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті”, Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі ”, “ Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ”, ДСанПіН 5.5.2.008-01, реалізація нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України; державних, регіональних та міських програм у галузі освіти. Статуту навчального закладу.

Методична робота закладу на 2020/2021 навчальний рік буде підпорядкована методичній темі:

«Шляхи розв’язання актуальних проблем щодо формування вмінь, спільних для всіх ключових компетентностей»

В 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив вирішуватиме такі задачі:

- створення і впровадження в життя шкільної програми роботи з обдарованими та здібними учнями;
- удосконалення системи управлінської діяльності;
- інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу, здійснення профільності навчання, створення єдиної системи освіти
- зростання педагогічної майстерності вчителів:організація самоосвітньої роботи вчителів школи та посилення громадського та адміністративного контролю за її результативністю в рамках участі педагогічного колективу школи в дослідно-експериментальній роботі "Моніторинг якості освіти"
- поширення мережі платних освітніх послуг, залучення позабюджетних коштів;
- впровадження заходів щодо соціального захисту учнів;

- Забезпечити вдосконалення системи внутрішньошкільного контролю за рахунок:

  • більшої активності громадських організацій;
  • більшої гласності результатів внутрішньошкільного контролю;
  • його всебічності, зокрема, більш цілеcпрямованого та систематичного контролю за позакласною роботою з предмета, виконавчою, трудовою дисципліною в колективі;
  • прийняття конкретних заходів за результатами внутрішньошкільного контролю.
Кiлькiсть переглядiв: 586